gád

Chấm dứt 22 dự án nạo vét duy tu, tận thu sản phẩm đường thủy

13/09/2017

Hiện tại, Cục cũng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GTVT ngừng cấp mới toàn bộ các dự án nạo vét xã hội hóa nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia trên toàn quốc.

Cũng theo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, mục đích chính của hoạt động nạo vét luồng đường thủy nội địa là để đảm bảo chuẩn tắc của luồng theo thiết kế, đảm bảo giao thông vận tải đường thủy nội địa và góp phần tiêu thoát lũ. Các dự án xã hội hóa nạo vét đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện vận tải, đặc biệt các tuyến vận tải chính, rút ngắn cự ly vận chuyến và khai thác hiệu quả kinh tế khu vực, vùng...

Tuy nhiên, cũng theo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, cá biệt, vẫn còn hiện tượng lợi dụng chủ trương trên để khai thác cát sỏi lòng sông trái phép gây hậu quả xấu đối với đất đai, môi trường, tài sản, bức xúc đối với người dân và dư luận.

Ngoài ra, công tác quản lý, thăm dò, cấp phép khai thác mỏ vật liệu trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia tại một số địa phương chưa tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật dẫn đến có sự chồng lấn giữa dự án nạo vét và dự án khai thác mỏ của địa phương, không kiểm soát được các phương tiện gây lên tình trạng lộn xộn trong giao thông thủy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong quá trình thực hiện dự án, còn có một số nhà đầu tư chưa tích cực trong triển khai thực hiện dẫn đến phải chấm dứt, thu hồi dự án; thậm chí có nhà đầu tư đã bị cơ quan công an khởi tố, điều tra.

Chính vì vậy, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết đã kiến nghị Bộ GTVT cần xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước cũng như trước mắt, sớm hoàn thiện sửa đổi và ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT để giám sát chặt chẽ đối với các dự án đã được chấp thuận.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng cần có ý kiến với UBND các tỉnh, thành phố không quy hoạch thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông thuộc diện tích các khu vực nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, đường thủy nội địa quốc gia đã  được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động thăm dò, cấp phép khai thác mỏ vật liệu trên vùng nước hàng hải, đường thủy nội địa quốc gia./.

Trí Dũng